ยินดีต้อนรับ...สู่...ธรรมดีจริง

สังคมจะดีเพราะมีความกตัญญู สังคมจะสวยหรูความกตัญญูเป็นเครื่องนำ

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สรภัญญะพระคุณแม่


ข้าขอกราบไหว้คุณพระบิดาและมารดา เลี้ยงลูกเฝ้ารักษาแต่ก่อนมาจึงเป็นคน

แสนยากลำบากกายไม่คิดยากลำบากตน ในใจไร้กังวลอยู่กับลูกทุกเวลา

กลัวเรือดยุงไรมดจะกวนกายรีบอุ้มชู อดกินอดนอนสู้ทนลำบากหนักไม่เบา

คุณพ่อแม่มากนักเปรียบน้ำหนักยิ่งภูเขา แผ่นดินทั้งหมดเอาเปรียบคุณท่านไม่เท่าทัน

เหลือที่จะแทนคุณของท่านนั้นให้อนันต์ เว้นไว้แต่เรียนธรรมเอามาสอนพอผ่อนบุญ

สอนธรรมที่จริงใจรูปไม่เที่ยงไว้เป็นทุน แล้วจึงแสดงคุณให้เห็นจริงตามทำนอง

นั้นแหละจึงนับได้ว่าสนองคุณท่านนา แทนข้าวที่ป้อนมาและน้ำนมที่ดื่มกิน


(จำตามๆกันมา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น